Informatie voor zorgverleners

De kritische stappen in een OPAT-programma worden hieronder opgesomd aan de hand van blanco sjablonen. Het doel van deze standaardisatie is de kwaliteit en veiligheid van de intraveneuze antimicrobiële behandeling thuis te verbeteren.

 

Organisatie van OPAT: multidisciplinair

Bij de opstart en organisatie van OPAT zijn een hele reeks zorgverleners betrokken: de behandelende arts, de ziekenhuisapotheek, de thuisapotheek, de thuisverpleegkundige, de sociaal werker, … 

 

Criteria voor OPAT

 • Geen switch naar orale therapie mogelijk
 • Patiënt is klinisch stabiel
 • Geen geneesmiddelen-, alcohol- of drugsmisbruik
 • Patiënt heeft goede cognitieve functies
 • Patiënt heeft een stabiele mentale gezondheid
 • Goede ondersteuning van de patiënt buiten het ziekenhuis
 • Veilige thuissituatie
 • Snel transport naar het ziekenhuis is mogelijk bij noodgevallen
 • Financieel haalbaar voor de patiënt
 • Patiënt staat zelf open voor verdere ambulante behandeling
 • Haalbaarheid van de toediening van het antibioticum (vb. 1 keer per dag versus 6 keer per dag / bolus versus infuus / toedieningstijdstippen)
 • Risico van kruisbesmetting met multiresistente kiemen minimaliseren door thuisbehandeling

PDF-pictogramSelectiecriteria


Keuze van de katheter

De keuze voor het soort katheter hangt af van een hele reeks criteria. Bekijk hier de PDF-pictogramflowchart voor de keuze van de juiste katheter. 

 

Materiaal

Meer info hierover volgt later.

 

Documenten voor zorgverleners

Info over OPAT voor PDF-pictogramthuisverpleegkundigen
Info over OPAT voor PDF-pictogramofficina apothekers
Info over OPAT voor PDF-pictogramhuisartsen

PDF-pictogramInformed consent

Sommige antibiotica vereisen in ambulante setting een attest. Voor attesten aanvraag voor terugbetaling antimicrobiële middelen: zie https://ondpanon.riziv.fgov.be/SSPWebApplicationPublic/nl/Public/Product.... Zoek hier op het specifieke geneesmiddel.

 

Checklists

Er zijn een reeks checklists uitgewerkt voor artsen (bij PDF-pictogramopstart en PDF-pictogramverlenging van OPAT), apothekers (PDF-pictogramchecklist apotheek) en sociaal werkers (PDF-pictogramchecklist sociale dienst). 

 

Samenwerkingsvoorstel met thuisverpleegkundigen

BestandSamenwerkingsvoorstel
BestandProcedure

 

Thuisverpleegkundig voorschrift

PDF-pictogramThuisverpleegkundig voorschrift

 

Toedieningsfiches voor thuisverpleegkundigen

Toedieningsfiches per antibioticum zijn te vinden op: https://vza.be/databank-OPAT-fiches 

In deze instructies staat stap voor stap en zeer gedetailleerd gedocumenteerd hoe het antibioticum moet bereid en toegediend worden, ondersteund met fotomateriaal.

Voor de dokter en verpleger