UZ Gent

Het UZ Gent heeft al 15 jaar ervaring met ambulante parenterale antimicrobiële therapie.

Op de website van het UZ Gent vindt u informatie gericht aan de patiënt, de zorgverlener en de contactgegevens.

Klik hier voor meer informatie.

UZ Gent