Is OPAT veilig?

OPAT is een veilige manier om uw behandeling thuis verder te zetten. De eerste dosissen van uw behandeling worden toegediend in het ziekenhuis zodat we uw reactie op het geneesmiddel kunnen opvolgen. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt u thuis verder opgevolgd door een thuisverpleegkundige. Uw behandelende arts zal u een controle-afspraak geven bij ontslag uit het ziekenhuis om uw therapie verder op te volgen. Er blijft dus een goede omkadering bestaan.